Warmtepompkompas wordt mede mogelijk gemaakt door: logo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling logo snn

Privacybeleid

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt. Wij vinden het belangrijk dat jouw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de privacy van iedereen veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. 

Gegevens onderneming

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Nationaal Warmtepomp Kompas (hierna NWK). NWK is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77714342. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via ons e-mailadres info@warmtepompkompas.nl

Doel gegevens

Via onze website verzamelen en verwerken wij verschillende persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Wij gebruiken informatie niet voor ander doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waar we persoonsgegevens voor verzamelen, lichten wij hieronder toe:

1. Contact website: jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met NWK via de contactformulieren. In de contactformulieren wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om je vraag te kunnen beantwoorden of je een dienst aan te kunnen bieden. Wij vragen daarom om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Bedrijf
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Uw bericht

2. Offertes en opdrachten: Zodra wij een opdracht krijgen of een offerte verzenden, verzamelen wij onderstaande persoonsgegevens:

  • Naam contactpersoon
  • Bedrijf
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer 
  • Facturatiegegevens

3. Invulvelden behorende bij onze adviserende en offerte aanvragende module: zodra de invulvelden worden gebruikt, verzamelen wij alle ingevulde gegevens indien de klant overgaat tot het aanvragen van 1 of enkele offertes. Een deel van de ingevulde gegevens worden per e-mail naar 1 of enkele installateurs verzonden zodat deze een optimale prijsindicatie voor de klant kan genereren. Wij verzamelen de vorengenoemde informatie en delen het minimale met door de klant gekozen installateurs om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren. Indien de klant niet overgaat tot het aanvragen van 1 of enkele offertes, verzamelen wij geen informatie. In dit laatste geval verdwijnt de ingevulde informatie bij het verlaten van onze website.

Algemene verwerking van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de contactformulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. 

Duur van de opslag

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ons bewaard ten behoeve van een optimale dienstverlening en nooit langer dan nodig is voor onze dienstverlening of overige wettelijke bepalingen.

1. Contactformulieren: op het moment dat u contact opneemt met ons, via e-mail of contactformulieren, dan worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de server. Die e-mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanner het contact leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. Ook worden gegevens bewaard tot de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of een vervolgopdracht niet meer te verwachten is.  

2. Facturen en opdrachten: op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen zijn wij verplicht om financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Hieronder vallen alle facturen en offertes die wij aan klanten versturen, inclusief de persoonsgegevens die daarop staan. Hier vallen de offerte aanvragen die naar installateurs verzonden worden via onze website niet onder.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar ons e-mailadres. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een adequate identificatie mee te zenden in de vorm van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij raden sterk aan om het BSN-nummer onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is. 

Actualisatie privacyverklaring

Wij actualiseren regelmatig onze privacyverklaring. Wij raden om die reden aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft.