Warmtepompkompas wordt mede mogelijk gemaakt door: logo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling logo snn
Geld Klein

Extra subsidie voor (hybride) warmtepomp

De komende 3 jaar zet het kabinet in op extra subsidie en betere informatie en advies over hybride warmtepompen. Met als doel (hybride) warmtepompen voor meer huiseigenaren haalbaar en betaalbaar te maken. Vereniging Eigen Huis heeft het kabinet eerder dit jaar hiertoe opgeroepen en is tevreden met deze extra inzet. Het subsidiebedrag voor (hybride) warmtepompen wordt per 2022 verhoogd van 20% naar 30%.

In een brief aan de Kamer heeft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius het drie sporenbeleid voor de stimulering van hybride warmtepompen gepresenteerd waar het kabinet op gaat inzetten: subsidiering, stimulering en op lange termijn de uitfasering van de cv-ketel. Het laatste spoor zal pas na 2025 mogelijk worden ingezet. Dit sluit aan op het pleidooi dat de vereniging in een brief aan de Kamer en in gesprekken met de ministeries heeft gehouden. Eerst moeten barrières voor huiseigenaren worden weggenomen, voordat er over een mogelijke normering wordt gesproken. 

282 miljoen extra subsidie
Met Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat 288 miljoen euro ingezet gaat worden voor de stimulering van hybride warmtepompen. De komende drie jaar (2022-2024) wordt het budget voor de ‘investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) verhoogd met 282 miljoen euro. Via deze regeling wordt onder meer subsidie verstrekt voor (hybride) warmtepompen.  

Het subsidiebedrag voor (hybride) warmtepompen wordt per 2022 verhoogd van 20% naar 30% van de gemiddelde totale investeringskosten. Uit eerder onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat veel huiseigenaren gebaat zijn bij een hogere subsidie voor de (hybride) warmtepomp.

De subsidie voor (hybride) warmtepompen verloopt via de RVO. Komende weken worden de precieze voorwaarden verder uitgewerkt.

Bron: www.eigenhuis.nl